Облік та оподаткування витрат на новорічний корпоратив. Частина 2

Новорічні премії, видані працівникам підприємством

Відповідно до пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу заробітна плата для цілей розділу ІV цього Кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Як зазначено у п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу, під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до законодавства сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

Згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2011 р. — 1320 грн), застосовується податкова соціальна пільга.

Відповідно до абзацу першого п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу доходи, одержані у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, оподатковуються за ставкою 15%. Якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% від суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15%.

Наприклад, у разі якщо платник податку отримав місячний дохід, що дорівнює 10 000 грн, у тому числі премію у сумі 5000,00 грн, то податковий агент повинен спочатку визначити частини загального оподатковуваного доходу, які підпадають під оподаткування за ставками 15 та 17% відповідно:

  • 9410 грн оподатковується за ставкою 15%;
  • 10 000 грн — 9410 грн = 590 грн оподатковується за ставкою 17%. База оподаткування, до якої застосовується ставка податку 15%, становитиме 9071,24 грн за вирахуванням єдиного внеску (9410 грн — (9410 грн х 3,6%) = 9071,24 грн, де 3,6% — єдиний внесок). База оподаткування, до якої застосовується ставка податку 17%, становитиме 568,76 грн за вирахуванням єдиного внеску (590 грн — (590 грн х 3,6%) = 568,76 грн). Далі визначається сума податку: за ставкою 15% оподатковується дохід 9071,24 грн, з якого податок дорівнює 1360,69 грн ; за ставкою 17% оподатковується дохід 568,76 грн, з якого податок дорівнює 96,69 грн.

Отже, виходячи з прикладу, загальна сума податку, що підлягає утриманню податковим агентом з місячного доходу платника податку 10 000 грн, становить 1457,38 грн (1360,69 грн + 96,69 грн). Розрахунки наведено в табл. 7, 8.

Таблиця 7

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Нараховано зарплату

811

661

10 000,00

2

Утримано ЄСВ (3,6%)

661

651

360,00

3

Утримано ПДФО (ФЗП – 3,6%)* на 15 або 17%

661

641

1457,38

4

Нараховано ЄСВ на ФЗП (36,76%)

821

651

3676,00

5

Списано витрати

91, 92, 93, 94, 23

811, 821

13 676,00

6

Виплачено зарплату

661

301, 311

8182,62

Таблиця 8

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Нараховано премію

812

661

5000,00

2

Утримано ЄСВ (3,6%)

661

651

180,00

3

Утримано ПДФО (ФЗП – 3,6%)* на 15%

661

641

723,00

4

Нараховано ЄСВ на ФЗП (36,76%)

821

651

1838,00

5

Списано витрати

91, 92, 93, 94, 23

812, 821

6838,00

6

Виплачено премію

661

301, 311

4097,00

Крім того, слід враховувати, що з 01.01.2011 р. набрав чинності Закон про ЄСВ, яким запроваджено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок), що сплачується до Пенсійного фонду України.

Платниками єдиного внеску відповідно до ст. 4 Закону про ЄСВ визначено страхувальників, перелік яких наведено в п. 1 частини першої цієї статті, та застрахованих осіб, перелічених у пунктах 2 — 14 частини першої  цієї статті.

До страхувальників, зокрема, належать підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами (абзац другий п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).

Застрахованими особами, зокрема, є: працівники — громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством (п. 2 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).

Згідно з частиною першою ст. 7 цього Закону та розділом III Інструкції № 21-5 базою для нарахування та утримання єдиного внеску є: заробітна плата найманих працівників, яка включає основну і додаткову заробітну плату; інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом про оплату праці.

Відповідно до частини четвертої ст. 7 Закону про ЄСВ справляння єдиного внеску здійснюється із суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), не зменшеної на суму утриманих податків та інших обов’язкових платежів, які сплачуються згідно із чинним законодавством, та із суми утримань, що здійснюються відповідно до закону або за договорами позики, придбання товарів і виплат, що виконуються за дорученням отримувача.

Ставки єдиного внеску встановлюються для роботодавців у відсотках до бази нарахування цього внеску відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску за основними видами їх економічної діяльності. Згідно з таблицею, наведеною в частині першій  ст. 8 Закону про ЄСВ, є 67 класів професійного ризику виробництва, а відповідна ставка єдиного внеску становить від 36,76% для 1-го класу до 49,7% для 67-го класу професійного ризику виробництва.

При утриманні єдиного внеску його ставка становить для працівників, які працюють на підприємствах усіх форм власності та в бюджетних установах і організаціях, у фізичних осіб — підприємців або у самозайнятих осіб на умовах трудового договору, — 3,6%.

Роботодавці-страхувальники зобов’язані сплачувати єдиний внесок під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нараховано єдиний внесок (у тому числі на авансові платежі), одночасно з видачею таких сум (абзац другий частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ). Винятком можуть бути випадки, коли платіж уже сплачено не пізніше 20 числа місяця згідно з абзацом першим частини восьмої ст. 9 цього Закону, або якщо за страхувальником є переплата з єдиного внеску, яка перевищує суму цього внеску або дорівнює їй, згідно зі звіркою даних платника єдиного внеску з даними територіального органу Пенсійного фонду України.

Бухгалтерський облік премій ведеться так само, як і бухгалтерський облік заробітної плати, оскільки для цілей бухгалтерського обліку премії є найефективнішим видом додаткової оплати праці (Інструкція № 5, Закон про оплату праці), тобто премія включається до ФЗП (фонду заробітної плати).

Згідно з пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету. Відповідно до пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 цього Кодексу якщо оподатковуваний дохід надається не у грошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу суми новорічних премій відображаються податковим агентом у податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «101».

Облік та оподаткування витрат на новорічний корпоратив. Частина 2

Частина 1 Частина 3 Частина 4

Поділитися:  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*Усі відгуки проходять модерацію, тому з’являються не одразу.