Облік та оподаткування витрат на новорічний корпоратив. Частина 3

Новорічні подарунки, видані працівникам підприємством

Якщо керівництво підприємства вирішило заохотити працівників новорічними подарунками, то бухгалтеру необхідно врахувати, що у разі виплати платнику податку додаткового блага не у грошовій формі сума ПДФО обчислюється із врахуванням коефіцієнта.

Відповідно до пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, наданий ним як додаткове благо.

Якщо додаткові блага надаються не у грошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу, тобто базою оподаткування є вартість доходу у будь-якій негрошовій формі, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлено згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 — Сп),

де К — коефіцієнт;

Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Водночас відповідно до пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу вартість дарунків, якщо вона не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2011 р. до 470,50 грн на місяць) (за текстом — 50% мінімальної заробітної плати), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Крім того, якщо вручення подарунків планується здійснити в січні 2012 р., то необхідно керуватися нормами законодавства України про розмір мінімальної заробітної плати на початок 2012 р.

Вартість подарунків, одержаних платником податку протягом звітного місяця, яка перевищуватиме 50% мінімальної заробітної плати, підлягатиме оподаткуванню за ставками 15 або 17% суми перевищення у податкового агента, що надає подарунки.

У разі якщо подарунки, а також інші доходи платник податків отримує від декількох податкових агентів та їх вартість сукупно за місяць перевищить десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня, такий платник податку зобов’язаний подати до 1 травня наступного року податкову декларацію і сплатити податок з перевищення зазначеної суми за ставкою 17% (пп. «е» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу).

Вартість новорічних подарунків, придбаних за кошти підприємства, зазначається у податковому розрахунку за формою  № 1ДФ за ознакою доходу «160». У разі якщо вартість подарунків перевищує 50% мінімальної заробітної плати, — за ознакою доходу «126».

Витрати на придбання новорічних подарунків для працівників не включаються до складу витрат підприємства, оскільки придбаваються за рахунок чистого прибутку.

Новорічні подарунки дітям працівників підприємства

Як виняток із загальних положень, встановлених Податковим кодексом, деякі питання фінансування заходів, пов’язаних із організацією новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків, врегульовано Законом № 2117, який діє щороку в період з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року.

Згідно із цим Законом вартість святкових подарунків і квитків на новорічно-різдвяні заходи не включається до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб — батьків тих дітей, які отримали їх від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських (у тому числі профспілкових) організацій та створених ними закладів освіти, охорони здоров’я і культури, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

При цьому під дитячими святковими подарунками слід розуміти набори товарів, які містять лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва і фрукти, загальною вартістю не більше ніж 8% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.

Оскільки прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 01.01.2011 р. дорівнював 941 грн, то неоподатковувана вартість новорічних подарунків у 2011 р. (на період з 01.01.2011 р. до 15.01.2011 р. та з 15.11.2011 р. до 31.12.2011 р.) становить 941 х 8% = 75,28 грн. З 01.01.2012 р. розмір прожиткового мінімуму встановлюватиметься нормами законодавства України про розмір мінімальної заробітної плати на початок 2012 р.

Якщо подарунок коштує дорожче, то суму перевищення його вартості необхідно оподатковувати за ставкою 15% (17%) як додаткове благо з урахуванням коефіцієнта для доходів не у грошовій формі.

Отже, вартість святкових подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, отриманих дітьми згідно із Законом № 2117 від перелічених установ і організацій, не включається до оподатковуваного доходу громадян, які є батьками. Водночас такі доходи слід зазначити у формі № 1 ДФ незалежно від їх оподаткування. Доцільно їх відобразити за ознакою доходу «127».

При цьому при оподаткуванні подарунків необхідно враховувати пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, яким визначено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість подарунків у розмірі не більше ніж 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Це означає, що оскільки на 1 січня поточного року мінімальна заробітна плата становила 941 грн, то неоподатковувана вартість подарунків протягом 2011 р. становить 470,50 грн.

Вартість такого подарунка слід відобразити у формі № 1 ДФ за ознакою доходу «160». Щодо подарунка, наданого від Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, то необхідно керуватися пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, який передбачає звільнення від оподаткування таких видів доходів.

Відповідно до пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 цього Кодексу, якщо оподатковуваний дохід надається не у грошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Крім того, відповідно до ст. 2 Закону № 2117 звільняються від оподаткування ПДВ операції з продажу виробничими та торговельними підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що придбаваються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів підприємств та організацій, інших неприбуткових організацій. При цьому суми податку, сплачені виробниками дитячих святкових подарунків за придбання сировини та матеріалів для їх виробництва, належать до складу валових витрат і до податкового кредиту не включаються.

Суми коштів, які платники податку на прибуток підприємств перераховують органам державної влади, органам місцевого самоврядування, громадським (у тому числі профспілковим) організаціям та створеним ними закладам освіти, охорони здоров’я та культури, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків та на придбання дитячих святкових подарунків, включаються до складу валових витрат таких платників податків у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього (звітного) періоду (ст. 1 Закону № 2117).

Порядок придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затверджено постановою № 48.

Відповідно до п. 1.5 Порядку № 48 застрахована особа (батько, мати, усиновитель, опікун/піклувальник) має право отримати один новорічний подарунок за рахунок коштів Фонду на дитину, якій станом на 1 січня наступного календарного року не виповнилося 14 років. При цьому звертаємо увагу, що новорічний подарунок, придбаний самостійно страхувальником або застрахованою особою, за рахунок коштів Фонду не оплачується.

Рішення про виділення новорічного подарунка приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації на підставі складеної страхувальником відомості на видачу новорічних подарунків, де зазначаються прізвища, ініціали застрахованих осіб та їхніх дітей, число, місяць та рік народження дітей.

Видача новорічних подарунків здійснюється районною, міжрайонною, міською виконавчою дирекцією відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності страхувальнику на підставі довіреності, за накладною та відповідно до поданої ним заявки щодо надання новорічних подарунків для дітей застрахованих осіб.

Фізичній особі — суб’єкту підприємницької діяльності, яка є платником єдиного податку, та фізичній особі, застрахованій на добровільних засадах, новорічний подарунок видається за місцем обліку згідно з наказом директора районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду на підставі особистої заяви та копії свідоцтва про народження дитини.

Видача новорічних подарунків застрахованим особам — найманим працівникам здійснюється страхувальником за їх основним місцем роботи. У відомості на видачу новорічних подарунків застраховані особи обов’язково ставлять свій підпис при їх отриманні.

Страхувальникам слід звернути увагу на те, що сума витрат Фонду за новорічні подарунки, видані з порушенням Порядку № 48, не відшкодовується за рахунок страхувальника.

Для придбання новорічних подарунків і квитків на новорічно-різдвяні заходи профспілковими організаціями витрати на них повинні плануватися у кошторисі доходів і видатків, додатком до якого є окрема відомість, де зазначаються кількість дітей членів профспілки, вартість одного подарунка, одного квитка. Оскільки чинними нормативними актами вік дітей, які можуть одержувати новорічні подарунки та квитки на новорічно-різдвяні заходи, не обмежується, він визначається відповідним рішенням профспілкового комітету (лист № 05-30-513).

Документами, що підтверджують видачу подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, є: рішення профспілки про видачу дитячих новорічних подарунків і квитків; кошториси доходів та витрат на проведення новорічно-різдвяних заходів; список дітей членів профспілки, яким має бути надано новорічні подарунки (з урахуванням встановленого вікового критерію); відомість на видачу новорічних подарунків із зазначенням прізвищ членів профспілки (батьків) та їхніх дітей із підписом батьків про отримання подарунків; накладна на отримання новорічних подарунків і квитків від постачальника; акт про списання подарунків і квитків.

Якщо підприємство придбало новорічні подарунки дітям працівників за власні кошти, не дотримуючись вимог Закону № 2117, то вартість таких подарунків відноситься до додаткового блага батьків та оподатковується за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу з урахуванням пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу.

Вищезазначені операції також підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах, і відповідно до абзацу п’ятого п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу база оподаткування ПДВ визначатиметься виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених згідно зі ст. 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.

Виходячи з вищенаведеного, бухгалтер повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ.

Розглянемо приклад: підприємство придбало новорічні подарунки на суму 3000,00 грн, ПДВ — 600,00 грн. Розрахунки наведено в табл. 9.

Таблиця 9

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Отримано новорічні подарунки

281

631

3600,00

2

Розподілено подарунки між працівниками

94

281

3600,00

3

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

94

641

720,00

Проведення дитячих новорічних свят

Для організації дитячого новорічного свята на засіданні профкому затверджується кошторис заходу, що проводиться за рахунок профспілкових коштів, враховуючи кількість дітей, які беруть у ньому участь, витрати на одну особу та інші витрати.

Документами, що підтверджують проведення дитячого новорічного свята, є: рішення профспілки про проведення цього заходу; кошториси доходів та витрат; накладна на отримання товарів, продуктів від постачальника; акти виконаних робіт-послуг; акт про списання товарів, продуктів харчування на проведення свята.

Щодо оподаткування зазначених витрат, то відповідно до пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка надається професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2011 р. — 1320 грн). При цьому зазначені виплати повинні здійснюватися у розмірах та на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки.

Профспілки можуть користуватися також нормами Податкового кодексу, якими звільнено від оподаткування:

  • вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів (пп. 165.1.38 п. 165.1 ст. 165 Кодексу);
  • вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Перевищення зазначеної вартості включається до загального місячного доходу такого платника і підлягає оподаткуванню профспілкою як податковим агентом за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу. При цьому при оподаткуванні перевищення слід застосовувати підвищувальний коефіцієнт, визначений п. 164.5 ст. 164 цього Кодексу.

Особливості нарахування єдиного внеску на новорічні подарунки та квитки на новорічно-різдвяні заходи для дітей

Постановою № 1170 затверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок. Так, згідно з п. 8 розділу II цього Переліку єдиний внесок не нараховується на вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників.

Облік та оподаткування витрат на новорічний корпоратив. Частина 3

Частина 1 Частина 2 Частина 4

Поділитися:  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*Усі відгуки проходять модерацію, тому з’являються не одразу.