Облік та оподаткування витрат на новорічний корпоратив. Частина 4

Підбиття підсумків роботи за рік

Облік та оподаткування витрат на новорічний корпоратив

У разі якщо напередодні новорічних свят керівництво підприємства вирішило зібрати колектив підприємства для їх святкування, а також запросити на захід ділових партнерів, необхідно мати на увазі таке.

Оскільки в чинному законодавстві відсутнє чітке визначення представницьких витрат для господарських підприємств, то підприємству потрібно їх визначити внутрішнім документом (наприклад, положенням про загальні корпоративні витрати) і керуватися загальними вимогами до обов’язкових реквізитів первинних документів, які містяться в п. 2 ст. 9 Закону про бухоблік та в п. 2.4 Положення № 88, при визначенні складу загальних корпоративних витрат.

У податковому обліку включити загальні корпоративні витрати до складу витрат можливо за умови, що вони безпосередньо пов’язані з господарською діяльністю платника податку. У такому випадку потрібно забезпечити документальне підтвердження зв’язку цих витрат з господарською діяльністю підприємства (видати наказ про проведення заходу, мати кошторис витрат, акти виконаних робіт, накладні на відпуск продукції, товарів зі складу, програму проведення представницького заходу, звіт про проведений захід, наявність угод під час проведення зазначених заходів тощо).

За умови належного оформлення зазначеного заходу такі витрати включатимуться до складу адміністративних витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування згідно з пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу, відповідно до якого загальні корпоративні витрати включаються до складу адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством. Відповідно до пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 цього Кодексу витрати на рекламу включаються до складу витрат на збут.

Якщо під час представницького заходу здійснюється розповсюдження рекламного товару підприємства, а споживачами реклами є невизначене коло платників податку, то вартість такого товару не розглядається як дохід фізичних осіб — споживачів таких рекламних заходів та, відповідно, не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Якщо в період рекламних акцій проводяться розіграші виграшів і призів, у тому числі у лотерею (крім державної), та подарунків, отримувачами яких є конкретні особи, вартість таких подарунків, призів, виграшів є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб і оподатковується за правилами, визначеними п. 170.6 ст. 170 Податкового кодексу.

Щодо коштів, виданих працівнику під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій, то відповідно до пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу до суми перевищення підзвітної суми не включаються та не оподатковуються документально підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових чи безготівкових коштів, наданих працівнику під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків, в межах граничного розміру таких витрат, передбаченого у розділі ІІІ Кодексу, здійснених таким платником та/або іншими особами з рекламними цілями.

Тобто витрати працівника підприємства, пов’язані з організацією та проведенням прийомів, презентацій, свят, розваг, придбанням та розповсюдженням подарунків, не вважаються надміру витраченими коштами, виданими йому під звіт, та не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб у разі, якщо такі витрати здійснено з рекламними цілями та належним чином документально підтверджено.

У разі якщо підприємства витрачають кошти на проведення свят, придбання та вручення подарунків, проведення прийомів, не пов’язаних з господарською діяльністю підприємств, то згідно з пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу не включаються до складу витрат витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям, визначеним ст. 157 Податкового кодексу, та витрат, пов’язаних із провадженням рекламної діяльності, які регулюються нормами пп. 140.1.5 п. 140.1 ст. 140 цього Кодексу).

Новорічне святкування за рахунок коштів профспілкових організацій

Відповідно до Закону №  1045 та статутів профспілкові організації мають право витрачати кошти профспілкового бюджету на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу. При цьому кошти на проведення такої роботи надходять на рахунок профспілкової організації від роботодавців згідно із Законом № 1045, статутом профспілкової організації та передбаченими колективними договорами та угодами.

Згідно з пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу до складу інших витрат, які враховуються при обчисленні податку на прибуток підприємства, включаються інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема:  суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у ст. 157 розділу III цього Кодексу, в розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Отже, суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону № 1045, в межах 4% оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу включаються до складу інших витрат.

При цьому в разі якщо за результатами попереднього звітного року платником податку отримано від’ємний результат об’єкта оподаткування, то сума коштів, що перераховується, визначається з урахуванням оподатковуваного прибутку, отриманого в році, що передує року декларування такого річного від’ємного значення, але не раніше як за чотири попередні звітні роки.

Профспілкова організація для організації новорічного заходу для членів профспілки повинна мати в кошторисі відповідну статтю витрат. Документами, які підтверджують проведення новорічного заходу, є: рішення профкому про проведення новорічного свята для членів профспілки; кошторис доходів та витрат; накладна на отримання товарів, продуктів від постачальника; акти виконаних робіт-послуг; акт про списання товарів, продуктів харчування на проведення свята.

У разі якщо профспілковій організації не вистачає власних коштів на проведення такого заходу, підприємство може надати профспілці безповоротну фінансову допомогу або добровільне пожертвування. Доходи профспілкових організацій, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, звільняються від оподаткування.

Щодо відображення підприємством у податковому обліку надання такої допомоги профспілці, то слід керуватися пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу.

Новорічне святкування за рахунок коштів підприємства

У разі якщо керівництво підприємства вирішило витратити кошти підприємства на проведення новорічного свята, придбання та вручення новорічних подарунків, то ці суми витрат не включаються до складу витрат підприємства, оскільки вони не пов’язані з веденням господарської діяльності. Такі витрати для цілей визначення об’єкта оподаткування здійснюються за рахунок прибутку підприємства. При цьому суми ПДВ, сплачені за проведення корпоративних свят, не включаються до податкового кредиту. У бухгалтерському обліку всі подібні витрати відображаються у складі інших витрат операційної діяльності (рахунок 94).

____________

* Гранична вартість матеріальних цінностей для віднесення їх до основних засобів чи МНМА визначається обліковою політикою підприємства.

Облік та оподаткування витрат на новорічний корпоратив. Частина 4

Частина 1 Частина 2 Частина 3

Поділитися:  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*Усі відгуки проходять модерацію, тому з’являються не одразу.